Vera familjehem

Vera familjehem

Beskrivning

Vi på Vera har mångårig erfarenhet av att jobba med myndighetsarbete bla på socialkontor och familjerätt. Vi har god erfarenhet av barn- och ungdomsarbete på socialtjänst, både som utredare, barnföljare och familjehemssekreterare. Som familjehemskonsulenter på Vera har vi fokus på väl gjorda utredningar av våra familjehem, god och regelbunden kontakt med ansvarig socialtjänst, samt jour och tillgänglighet för familjehemmen dygnet runt. Vi arbetar även med umgängesfrågor och kan aktivt vara med som umgängesstöd vid behov. Utöver detta är vi utbildade nätverksmötesledare. Vi inkommer regelbundet med skriftliga rapporter till ansvarig socialtjänst, samt har förstås hela tiden informationsutbyte via mail och telefon. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.verafamiljehem.se. Ring gärna om du/ni vill dela mer information kring er mamma med barn samt familjehemmet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...