Vera Familjehem AB

Vera Familjehem AB

Beskrivning

Vi på Vera familjehem är utbildade socionomer och beteendevetare med mångåriga erfarenheter av familjehemsvård i kommunal regi. Vi har sammantaget bred erfarenhet och utbildningar från områden så som familjebehandling, öppenvård, familjerätt och missbruksvård. Som tidigare myndighetspersoner har vi god erfarenhet av att arbeta med lagstöd utifrån LVU och SoL. Vi vet även utifrån egen erfarenhet vad det innebär att vara familjehem. Vi har alla stor erfarenhet i att arbeta utifrån BBiC modellen.

Våra samlade individuella yrkeserfarenheter och utbildningar är vad som ger Vera familjehem en bredd, där vi flexibelt kan möta olika behov och situationer.

Vi har vårt kontor i centrala Västerås, men har hela Sverige som vår arbetsplats.

Målgrupp

Vera familjehem inriktar sig på barn och ungdomar i åldrarna 0 – 21 år, alla med varierande behov av stöd och orsak till placering.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vera familjehem lägger fokus på familjehemmens kvalitet. Detta uppnår vi via noggranna utredningar baserat på Brafam och BBIC enligt socialstyrelsens riktlinjer. I kontakten med socialtjänsten efterfrågar vi nödvändig information om barnet/ ungdomen, för att nå en så bra matchning som möjligt. Under placering läggs stor tonvikt på stöd och handledning till familjehemmen, samt service till kommunerna i form av uppföljning. Vi avlastar placerande kommun, då vi kan erbjuda familjehem av hög kvalitet, täta uppföljningar och rapporter i hur arbetet fortskrider utifrån gällande vårdplan. Vi kan även verkställa socialtjänstens övriga beslut enligt vårdplan så som umgängesplanering.

Övrig verksamhet

1) Nätverksmöten 2) Temakvällar för familjehem 3)Handledning 4)Utredningar som till exempel vårdnadsöverflytt

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...