afh-logo

Erfaret familjehem för målgrupp 0-4 år

Västmanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem med erfarenhet av långvariga familjehemsplaceringar med påföljande vårdnadsöverflytt. Trots långvariga placeringar har familjehemmet hjälpt de placerade barnen att hålla kontakt med biologförälder. Kvinnan i familjehemmet arbetar som läkare inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Familjen har möjlighet att finnas hemma på heltid både initialt och under en längre tid utifrån barnets behov. 

För  mer information kontakta Vera Familjehem AB Tel 021-30 50 00

Vera Familjehem AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vera familjehem lägger fokus på familjehemmens kvalitet. Detta uppnår vi via noggranna utredningar baserat på Brafam och BBIC enligt socialstyrelsens riktlinjer. I kontakten med socialtjänsten efterfrågar vi nödvändig information om barnet/ ungdomen, för att nå en så bra matchning som möjligt. Under placering läggs stor tonvikt på stöd och handledning till familjehemmen, samt service till kommunerna i form av uppföljning. Vi avlastar placerande kommun, då vi kan erbjuda familjehem av hög kvalitet, täta uppföljningar och rapporter i hur arbetet fortskrider utifrån gällande vårdplan. Vi kan även verkställa socialtjänstens övriga beslut enligt vårdplan så som umgängesplanering.

Vänligen vänta...