Stordala Vård & Omsorg

Stordala Vård & Omsorg

Beskrivning

Stordala Vård & Omsorg
Med tjugo års erfarenhet av omsorg och tillståndspliktig vård av ungdomar och vuxna går vi nu genom Stordala Vård och omsorg in i en ny organisation där familjehem blir det första verksamhetsområdet. Vi har för avsikt att skapa en heltäckande vårdkedja med insatser av flera format. Tanken är att vi ska följa våra klienter från inskrivning till avslutad behandling och att vår omsorg ska nå ett gott helhetsresultat.
Våra ledord är kompetens och omtanke. I allt vi gör ska vi vara kunniga och professionella. Vi ska möta våra kunder och våra vårdtagare med respekt och trygghet och tillsammans bidra till deras utveckling.

Stordala Vård och omsorg erbjuder tjänster inom vård och omsorg: familjehem, stöd och omsorgsboende och öppenvård i olika former.

Vi finns idag i Uppsala/Stockholm/Gävle med omnejd.

Konsulenterna finns tillgängliga via jourtelefon för familjerna dygnet runt för stöd och håller tät kontakt med familjehemmen. Grupphandledning sker en gång i månaden och enskild handledning vid behov.

Vi är medlemmar i RFF 

Målgrupp

Målgruppen beror på de familjer som finns tillgängliga vid dagsläget, deras utformning och erfarenheter. Främst arbetar vi med ungdomar mellan 13-21 med olika typer av problematik som missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och beteendeproblematik.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi erbjuder öppenvårdsinsatser via egen verksamhet och samarbetspartners med inriktning mot missbruk av olika slag, psykisk ohälsa och beteendeproblematik och arbetar främst med KBT. Vi har en beroendeläkare knuten till organisationen. Vi har även möjlighet att knyta en ungdomscoach/kontaktperson till den placerade för extra stöd.

Övrig verksamhet

Andra verksamhetsområden inom Stordala Vård & Omsorg är utbildning och individuell missbruksvård riktad mot kommun, företag och privatpersoner.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...