Amez Socialatjänster

Amez Socialatjänster

Beskrivning

Vi arbetar med konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar. 

Vi erbjuder trygga och säkra jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar med eller utan psykosociala problem. 

Jour och familjehemmen är utvalda för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Familjerna utreds enligt Kälvestensmetoden och de har tillgång till tät och kvalificerad arbetsledning dygnet runt.  

Våra jour- och familjehemskonsulenter är socionomer med mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika enheter så som barnavårdsutredningar, jour- och familjehemsplaceringar, öppenvård samt förebyggande arbete. Vår personal har olika kulturella- och språkliga kompetenser. Våra jour- och familjehemskonsulenter är tillgängliga både för socialtjänsten och familjehemmen dygnet runt. Jour- och familjehemen erbjuds råd och stöd samt utbildning och handledning utifrån aktuella behov. 

Vid en jourhemsplacering ingår dokumentation av barnets utveckling och behov.  

Utifrån uppdraget upprättas även en genomförandeplan enligt BBIC-strukturen

Vänligen vänta...