afh-logo

Kvinna med erfarenhet av jour-/familjehem

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet


Ensamstående kvinna med mångårig erfarenhet av att vara jour- och familjehem, hon har varit verksam till och från sedan början på 80-talet. Boende med sin hund i en lägenheten i centrala Enköping. Stor erfarenhet av många olika slags placeringar genom åren. Närhet till alla slags kommunikationer, såsom buss och tåg till närliggande större städer. 

Utredd
Ja, utredd senast 2017-04-25

Egenskaper
- Lång erfarenhet av tidigare placeringar (både som jour- och familjehem)
- Rökfritt hem
- Djur
- Utflugna egna barn
- Hemmavarande vuxen på heltid
- Språk som talas i hemmet: svenska och engelska
Remado Care:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra familjehem utreds noggrant utifrån Nya Kälvestensmetoden av familjehemskonsulenter med dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete. Godkända familjehem genomgår Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i. De får även processinriktad ärende- och metodhandledning av handledare, utöver det vardagliga stöd och handledning de får av familjehemskonsulenten. Remado Care har ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Där ingår lagstadgade krav gällande processer och rutiner för bland annat: riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering, Lex Sarah, sekretess/tystnadsplikt. Vi har implementerat LEAN-metoden i vår verksamhetsutveckling vars syfte är att kundanpassa och effektivisera verksamheten.

Vänligen vänta...