Duramother

Duramother

Beskrivning

Duramother är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet inom vård och omsorg. Duramother grundades av Asia Ali. Hon är barnpsykiatriker med lång erfarenhet av barn och unga med neuropsykiatrisk problematik och har tidigare varit överläkare på BUP i Stockholm. Asia har ett starkt engagemang för barnens rättigheter och att förbättra barnens psykiska hälsa. I Tidskriften för Svensk Psykiatri nr 2, juni 2019, kan du läsa mer om Asias arbete för barnens rättigheter (klicka på länken , sid 46-47) http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2019/06/Svensk-psykiatri-nr-2-2019_hemsidan.pdf

Målgrupp

0-20 , Alla barn som behöver en familj och växa i. 

Omsorgbrist, barn/ungdomar med sin egen svårighet, ensamkommande samt hedersrelaterade ärende.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

 

Våra konsulenter är socionomer eller har en annan för ändamålet lämplig utbildning. Konsulenterna har flera års erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Konsulenterna ska ha grundutbildning i samtalsmetodik samt utbildning i familjediagnostisk och utredningsmetodik. I Duramother vill vi utmärka oss med vårt samhällsintresse. Personal hos oss har ett brinnande samhällsengagemang. Vi menar att det är nödvändigt att kombinera formell kompetens med engagemang för att uppnå ett gott resultat.

 

Kvalitet i fokus det är vad som styr vårt företag.

  • grundutbildningen “Ett hem att växa i”
  • en egen konsulent
  •  regelbunden handledning och stöd individuellt och i grupp
  • tillgång till ett team med specialkompetens inom neuropsykiatrisk problematik, psykosocial problematik och trauma,
  • tillgång till jour dygnet runt
  • Vi ser till att barnet kommer igång med skolan och att barnet får adekvat sjukvård vid behov.
  • Vi samtalar med ungdomen enligt behov och uppdrag.
  • Vi lämnar in skriftlig sammanfattning om den ungas situation enligt BBIC till socialtjänsten och deltar på möten.

Övrig verksamhet

Verksamhetsansvarig är antingen specialistläkare eller barn- och ungdomspsykiater. Detta gör vårt arbete unikt genom att vi kompletterar och förstärker familjehemsvården. Det innebär att vi tillhandahåller både kvalificerade psykiatriska utredningar och efterföljande behandlingsinsatser.
Personalen på Duramothers Familjehem arbetar aktivt för att minimera risken för sammanbrott. Vi genomför familjehemsutredningar enligt Socialstyrelsens rekommenderade metod Bra-Fam men även Kälvestensintervjun och BBIC används vid utredning.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...