Duramother

Duramother

Beskrivning

Duramother är ett företag med hög kompetens och bred erfarenhet inom vård och omsorg; familjevården. Hos oss får brukaren omsorg som är anpassad utifrån dennes individuella behov och individen är alltid i fokus. Duramother AB erbjuder konsulentstödda familj – jourhem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Duramother som ett konsult företag är helt medveten om att barnen har varierande förutsättningar för att bemöta krissituation/ flykting process.  Vi känner att vi kan hjälpa och vägleda dessa barn och ungdomar till ett bättre och tryggt liv.

Målgrupp

0-20 , Alla barn som behöver en familj och växa i. 

Omsorgbrist, barn/ungdomar med sin egen svårighet, ensamkommande samt hedersrelaterade ärende.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi ligger steget före när det gäller förväntningar. Vi tror starkt på individens egen kapacitet och arbetar därför med självstärkande metoder, för att öka denna kapacitet. Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget.

 

Kvalitet i fokus det är vad som styr vårt företag.

  • Vi erbjuda familjehemmen läxhjälp för de placerade barnen.  
  • Utbildningar. och familjehem träff 1gång i månaden. Där alla familjer kan dela med sig sina erfarenheter, om hur det känns att har en ny familjmedlem.
  • Samt att barnen och familjen kan absolut få en rådgivning från företags Barn och ungdomspsykiater läkare. 
  • Familjehem kan nå sina Familjehemkonsulterna dygnet runt. 

Övrig verksamhet

Vi på Duramother har som ambition att vår personal ska fortsätta utbildas och utvecklas i sitt arbete hos oss, då vi ser utbildning som en direkt förutsättning för att klara av att arbeta med barn där flertalet har stora känslomässiga behov och anknytningsproblematik.

 

Vägledande samspel
All personal får därför utbildning i vägledande samspel för att stärka kontakten och förståelsen mellan oss och de placerade barnen/ungdomarna. Ofta väcks starka känslor i relationen, både hos de placerade barnen och ungdomarna och hos våra behandlingsföräldrar. Utbildningen i vägledande samspel är ett sätt för våra behandlingsföräldrar och även för resursteamet att få stöd i denna situation.

Vi har många år kompetens när det gäller barn och unga vår personal består av Barnpsykiater, lärare, undersjuksköterska och familjehemkonsulter.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...