Bonvenon AB

Bonvenon AB

Beskrivning

Bonvenon AB är ett företag som har specialiserat sig på att ta emot ensamkommande barn och ungdomar i såväl stödboende som familjehem.
Vi verkar för att ge ungdomarna goda förutsättningar till utveckling och integration och tror att detta sker bäst i tryggheten inom en familj eller i hemliknande förhållanden.

Bonvenon AB arbetar enligt BBIC-modellen och det systemteoretiska synsättet är en naturlig del i vårt arbete. Vi ser våra familjehem som likvärdiga samarbetspartners som med rätt stöd och kontinuerlig handledning genomför det viktigaste uppdraget att vägleda ungdomarna in i det svenska samhället.

Målgrupp

Ensamkommande barn.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Kontinuerlig utbildning och handledning av familjehem.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...