Familjehem Södra Sverige, FSSAB

Familjehem Södra Sverige, FSSAB

Beskrivning

Familjehem Södra Sverige AB (Fssab) är ett företag som har tillstånd av IVO att erbjuda kortare eller längre placeringar i förstärkta jour- och familjehem för barn, ungdomar och vuxna.

Våra familjehem är i dagsläget utspridda över Sverige och de har olika erfarenheter och kompetenser, därför blir matchning viktigt för oss.

Målgrupp

Vår målgrupp är barn, unga och vuxna med olika problematik samt ensamkommande flyktingar.Vi arbetar i team utifrån den placerades behov, vilket kan vara tillsammans med skola, BUP, psykologer, drogterapeuter med flera.

Vi erbjuder även skyddade boenden där det finns möjlighet att stanna hos en familj tillfälligt eller under en längre tid.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi konsulenter har bakgrund från bland annat socialtjänsten, psykiatrin, Statens insitutionssytelse (SiS), kriminalvården och polisen.

Vi är även utbildade inom:

 • Kälvestensutredning
 • Handledarutbildning för socialsekreterare med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer.
 • BBIC
 • Familjeterapi 3 steg
 • ADAD kartläggningsmetodik
 • ASI
 • ICDP vägledande samspel
 • MI motiverande intervju
 • Suicidprevention
 • Våld i nära relation, kvinnofridsprojekt via Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Marginaliserade grupper, våld av närstående   och utanförskap ur ett socialt perspektiv
 • Introduktionsutbildning i IDAP och ROS för familjevård
 • Att möta nyanlända
 • Radikaliseringens psykologi

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...