afh-logo

Ensamstående kvinna med god hand om ungdomar

Skåne län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Ensamstående kvinna med nio vuxn och utflugna, barn. Hon bor i en lägenhet på 140 kvm i centrala Landskrona. Under barnens uppväxt var hon hemma och utbildade sig senare till förskolelärare. Hon har vidareutbildat sig och arbetade som pedagogisk resurs för barn med särskilda behov i många år inom skolan. Idag är hon pensionär.

Hon har ett stort konstintresse och målar själv, hon sjunger också i kör, och går på danskurs för pensionärer. 

 

Familjehem Södra Sverige, FSSAB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi konsulenter har bakgrund från bland annat socialtjänsten, psykiatrin, Statens insitutionssytelse (SiS), kriminalvården och polisen.

Vi är även utbildade inom:

 • Kälvestensutredning
 • Handledarutbildning för socialsekreterare med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer.
 • BBIC
 • Familjeterapi 3 steg
 • ADAD kartläggningsmetodik
 • ASI
 • ICDP vägledande samspel
 • MI motiverande intervju
 • Suicidprevention
 • Våld i nära relation, kvinnofridsprojekt via Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Marginaliserade grupper, våld av närstående   och utanförskap ur ett socialt perspektiv
 • Introduktionsutbildning i IDAP och ROS för familjevård
 • Att möta nyanlända
 • Radikaliseringens psykologi

Vänligen vänta...