afh-logo

Ledigt jourhem, familjehem

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Ett gift par med utflugna vuxna barn centralt i Stockholm. Paret bor i 6 ROK centralt i Stockholm. Paret har under åren haft många placeringar, både jour och långvariga. De kan ta emot barn och ungdomar med olika diagnoser , Paret har  en stor erfarenhet av olika svårigheter, både sociala och inom neuropsykiatri/autism och ADHD. De kan ta emot barn och ungdomar med kriminalitet , mamma barnplacering . Paret har vuxna bio barn som flyttat ut och det finns många lediga rum. Mannen i familjen driver eget men kvinnan är hemma på heltid för att ta emot jourärende och då hon är familjehem på heltid.

Paret bor cenralt i Stockholm 12 minuter med tunnelbana till TC.. 

Hejsan!

Vi kan erbjuda ett gift par som har  under åren haft många placeringar, både jour och långvariga, ett erfaret jourhem, /familjehem. .

Casa Omsorg AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj. Familjehemmen handleds av erfarna socionomer som har bred erfarenhet och utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Familjehemskonsulenterna har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och har arbetat med LVU- och SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta de ungas specifika behov och situation.

Vänligen vänta...