afh-logo

Ledigt familjehem

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem med erfarenhet av familjehemsvård sedan 2016. Familjehemmet består av familjehemsmamman och hennes vuxna son, 23 år gammal.

Pågående placeringar: Två 16 åriga pojkar , ensamkommande från Afghanistan och Syrien. Familjen bor i ett två våningshus i på ett lugnt villa område och det finns ett ledigt rum.

Familjen talar svenska, arabiska, engelska och franska.

Familjehemsmamman  är utbildad undersköterska och har arbetat som undersköterska i många år. Har sjukpension och är hemma på heltid. Sonen arbetar inom industrin på nätterna.

Casa Omsorg AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj. Familjehemmen handleds av erfarna socionomer som har bred erfarenhet och utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Familjehemskonsulenterna har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och har arbetat med LVU- och SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta de ungas specifika behov och situation.

Vänligen vänta...