afh-logo

Ledigt familjehem /jourhem

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Ensamstående europisk kvinna med erfarenhet av familjehemsvård i centralt Töreboda . Kvinnan bor tillsammans med sin dotter, 18 år i ett stort hus med många rum och det finns gott om lediga rum. Kvinna arbetar på ett LSS boende på dagtid. Kvinnan kan ta tjänstledig vid behov. 

Casa Omsorg AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Familjehemskonsulenterna är utbildade socionomer med minst 14 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt arbete med barn och familj. Familjehemmen handleds av erfarna socionomer som har bred erfarenhet och utbildning inom områdena familjebehandling, missbruksvård, öppenvård och hedersrelaterad problematik. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervju- och tolkningsmetod. Familjehemskonsulenterna har stor erfarenhet av att arbeta utifrån BBIC och har arbetat med LVU- och SoL-ärenden. Utifrån vår samlade kompetens och erfarenhet samt utbildning kan vi smidigt möta de ungas specifika behov och situation.

Vänligen vänta...