Plus1 jour- och familjehem

Plus1 jour- och familjehem

Beskrivning

Barn kan av olika anledningar behöva bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. Det kan bero på problem i hemmet eller att de kommit hit som ensamkommande flyktingbarn.

En familj kan se ut på många olika sätt, det huvudsakliga är att du har ett stort hjärta, tålamod, utrymme, tid och engagemang och kan bjuda in någon i ett varmt och tryggt hem. Vi erbjuder föräldrautbildning och kontinuerlig handledning till våra jourhemsfamiljer.

Målgrupp

Vi har färdigutredda jour- och familjehem som är redo att ta emot barn och ungdomar.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Bland de verktyg vi använder då vi utreder familjerna är "Bra fam" och "Nya kälvestensutredningen". Våra familjer har tillgång till konsultentstöd alla dygnets timmar. Kontinuerligt handleder och utbildar vi de familjer vi valt att samarbeta med.

Övrig verksamhet

Vi har ramaavtal med flera kommuner främst i Östergötlands län (Norrköping, Linköping, Söderköping, Finspång och Kinda. Vi har även ramavtal med Gävle kommun. Vi har jour- och familjehem i hela landet. Är du intresserad av att bli jour- och familjehem så kontakta gärna oss.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...