Nytida

Nytida

Beskrivning

Konsultledda jourhem och familjehem

Vi erbjuder olika former av jourhem/familjehem i Storstockholm och Mälardalen.

Vår målgrupp för familjehems- och jourhemsplaceringar är barn och ungdomar 0-20 år och föräldrar med barn.
Insatserna kan ske under kortare eller längre perioder, från det akuta/omedelbara till en uppväxtplacering.

Det vi tillhandahåller är tre olika former av familjehem.
- Jourhem
- Familjehem
- Förstärkt Jourhem/Familjehem

Familjerna är utredda enligt Kälvestensmetoden och har lång erfarenhet av placeringar i hemmet.

Nytida erbjuder jourhemmen/familjehemmen stöd dygnet runt vid placering.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...