Vårdboende Uppland Jour & Familjehem

Vårdboende Uppland Jour & Familjehem

Beskrivning

Vårdboende Uppland är ett väl etablerat företag som utgörs av fyra olika verksamheter. Utöver familjehemsverksamheten finns också ett HVB- hem för ensamkommande pojkar 13-18 år, HVB-hem för ensamkommande flickor 13-18 år och utsluss/stödboende. Inom de olika verksamheterna har vi ett nära samarbete och sätter stor vikt vid att alltid göra det bästa för ungdomarna och familjerna. 

Vi vill försäkra oss om att ensamkommande barn, som fått uppleva saker som ingen ska få behöva uppleva, ska få växa upp i en trygg och säker miljö. 

 

Målgrupp

Ensamkommande pojkar och flickor 13-17 år, psykosocial problematik, anknytningsproblem

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Motiverande samtal (MI), socionom, utbildning inom salutogenes (KASAM)

Övrig verksamhet

HVB-verksamhet Järlåsagården för ensamkommande pojkar 13-17 år, HVB-verksamhet Danmarkshem flickor 13-17 år, stöd- utslussboende

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...