Suddamin Care i Norrtälje AB

Suddamin Care i Norrtälje AB

Beskrivning

Suddamin Care i Norrtälje specialiserar sig på familjehemsvård inom Individ & Familj enligt SoL, LVU eller LSS. Vårt ledord är kvalité och har vi ett brett utbud av familjehem som kan matcha olika behov hos den placerade.

Vår verksamhet har konsulentstödda familjehm, jourhem, och utslussboende. Vi har även integrationsfamiljer som är specialiserade på ensamkommande barn och ungdomar.

Vårt kvalitetsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling och vi bistår socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Vi bedriver verksamhet i hela Sverige och familjehemmet matchas utifrån individens speciella behov.

Målgrupp

Suddamin Care erbjuder familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi har trygga, stabila familjer med hög kompetens i hela Sverige. Många av dem jobbar på heltid för att ge utsatta barn och ungdomar en trygg och värdig uppväxt i en bra och säker miljö.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår verksamhet erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla placeringsalternativ, miljöterapeutiskt arbete och lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Vi på Suddamin Care stöttar och vägleder familjehemmen i deras uppdrag och vår verksamhet är uppbyggd så att våra familjehem och jourhem skall kunna få stöd, service och handledning 24 timmar om dygnet. Vårt arbete bedrivs utifrån vetenskap. Beprövad erfarenhet och i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Verksamheten arbetar aktivt för att hålla sig uppdaterad och utveckla metoderna.

Övrig verksamhet

Suddamin Care erbjuder även utsluss, stödboende och skyddade boenden

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...