afh-logo

Stabilt par med erfarenhet utan barn

Västerbottens län
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

 

Familjeförhållanden:

Gift par, har varit tillsammans sedan år 1997.  De bor tillsammans med deras 4 katter i ett radhus i Umeå. Paret har inte kunnat få egna barn. Kvinnan har eget företag och arbetar hemifrån och mannen arbetar dagtid. Båda har möjlighet att styra sina arbetstider och vara hemma en period för en placering.

Paret har ett stort nätverk med många släktingar som bor i deras närområde.

Bostadsförhållanden och närmiljö:

Paret bor i ett fräscht och välordnat radhus på 6 rok. Det finns 2 (3) rum lediga till placeringar. Paret bor i ett barnvänligt område med dagis som ligger precis vid parets bostad. Det finns lekplatser, skolor, skog i närområdet. Det är 300 meter till vårdcentral, apotek och butik. Det är 6 km till Umeå centrum.

Att vara familjehem:

Kvinnan och mannen förstår att det finns ett stort behov av att vara familjehem till andra. De anser att de har de rätta förutsättningarna i form av ett ordnat liv, tid, engagemang, trygghet som de vill dela med sig av till andra. De anser att de har ett stabilt nätverk, vilket de ser som en tillgång i ett uppdrag som familjehem. De tycker att det är stimulerande att få följa ett barns utveckling och att det ger möjlighet till personlig utveckling. De har erfarenhet av att tidigare ha varit familjehem till syskon i över 5 års tid. De anser att det var det bästa beslut de tagit. De tyckte att det gav oerhört mycket och anser sig nu vara redo för att åter ta emot uppdrag.

 

Paret tror att barn är det som passar deras livssituation bäst. De har möjlighet att ta emot syskon. De kan ta emot med kort varsel om det skulle behövas.

 

 

Utredarnas bedömning:

Ett tryggt och sammansvetsat par som har levt ihop i 21 år. Paret har inga egna barn då de inte kunnat få det men har stor erfarenhet av barn då de har många barn i deras nätverk samt har haft barn placerade tidigare under en längre tid. De trivs med att ha barn omkring sig och tycker att det ger dem mycket. De har erfarenhet av barn i olika åldrar och med olika problematik och bedöms ha god förståelse för barns behov.

 

Paret upplevs som varma och trygga personer som har ett kärleksfullt och välordnat hem. De har närhet till förskolor, skolor, lekplatser, fin natur och ett stödjande nätverk. Båda kan styra sina arbetstider och kvinnan arbetar hemifrån.

 

Utredarnas bedömning är att paret har det utrymme, tid och engagemang som krävs för att ta emot placeringar och kunna göra ett gott jobb. Ett barn som placeras i familjen bedöms få sina behov av omsorg, trygghet och stimulans väl tillgodosedda. Vi tror att yngre barn är det som passar familjen bäst och som de själva också tänker sig. Paret bedöms ha möjlighet och förutsättningar för att ta hand om fler än ett barn.

 

Suddamin Care i Norrtälje AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår verksamhet erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla placeringsalternativ, miljöterapeutiskt arbete och lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Vi på Suddamin Care stöttar och vägleder familjehemmen i deras uppdrag och vår verksamhet är uppbyggd så att våra familjehem och jourhem skall kunna få stöd, service och handledning 24 timmar om dygnet. Vårt arbete bedrivs utifrån vetenskap. Beprövad erfarenhet och i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Verksamheten arbetar aktivt för att hålla sig uppdaterad och utveckla metoderna.

Vänligen vänta...