afh-logo

Kvinna med engagemang inom HBTQ boende i Umeå

Västerbottens län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjeförhållanden:

Kvinna, 45 år, som lever ensamstående i lägenhet i Umeå. Kvinnan har en särbo på annan ort som hon främst träffar på helger. Hennes särbo arbetar på ett HVB och är utbildad socionom. Kvinnan har en 10-årig son som lever med sin pappa i Algeriet. Kvinnan kommer urspungligen från Algeriet, har även bott i Libanon och Frankrike. Kom som politisk flykting till SVerige år 2012. Kvinnan var engagerad politiskt och drev frågor gällande kvinnors frihet och HBTQ.

Bostadsförhållanden och närmiljö:

Kvinnan bor i en trerumslägenhet på 82 kvm nära Mariehems centrum.

Arbete:

Kvinnan är utbildad sjuksköterska och har arbetat som det under många årutsatta barn både i Frankrike, Alergiet och Libanon. 

Kvinnan arbetar idag som undersköterska på ett äldreboende. Hon arbetar för närvarande 95 %. Hon arbetar på ett 4-veckorsschema och arbetar både dag, kväll och helg. Hon brukar arbeta två helger av sex. Kvinnan har eventuellt möjlighet att ändra sitt schema eller gå ner i arbetstid om det skulle behövas för en placering.

Att vara familjehem:

Kvinnan vill bli familjehem för att hon tycker om barn och för att hon tycker om att hjälpa sina medmänniskor. Hon har själv erfarenhet från att ha varit i en utsatt situation där hon så småningom fick hjälp att ta sig ur den och fick trygghet och skydd. Hon vill kunna återgälda det till andra som befinner sig i en utsatt situation. Kvinnan är medveten om att behovet av familjehem är stort och vill kunna hjälpa till. Kvinnan säger att hon själv är för gammal för att få fler barn men vill samtidigt ha fler barn att ta hand om och kunna stötta.

 

Som person är kvinnan glad, social, lugn och stabil. Kvinnan är en god lyssnare, är uppmärksam och har förmågan att upptäcka beteendeförändringar hos andra och se hur någon mår. Kvinnan kan erbjuda kärlek, trygghet och en öppenhet. Hon säger att hon vill finnas där för ett placerat barn/ungdom och vill att den placerade ska kunna vända sig till henne med alla frågor och att personen ska kunna känna tillit till och förtroende för henne.

 

Kvinnan tycker det är viktigt att ha rutiner och stuktur för en placerad. Hon har vissa regler som hon vill att den placerade följer så som t.ex. att läxor ska göras innan fritidsaktiviteter. Kvinnan vill även att den placerade följer tider etc. Kvinnan anser sig vara bra på att sätta gränser på ett mjukt sätt. Hon tycker det är viktigt att förklara varför hon har regler/gränser. Kvinnan tycker det är positivt om den placerade har fritidsintressen att ägna sig åt på fritiden. Kvinnan tycker även att det är viktigt att hon och den placerade gör saker tillsammans. Kvinnan har nolltolerans för droger och accepterar inte alkohol före 18-års ålder.

Utredarnas bedömning:

Kvinnan är en lugn och trygg person med ett gott hjärta. Kvinnan har innan hon kom till Sverige arbetat mycket med barn och ungdomar och har själv varit med om mycket och kommit till Sverige som flykting. Hon har nu en stabil tillvaro och har tagit sig igenom svåra händelser i livet och bär därigenom med sig erfarenhet.

 

Beslutet att bli familjehem känns väl genomtänkt och kvinnan bedöms ha goda förutsättningar för att kunna ta emot ett barn och ge barnet en mycket god uppväxtmiljö. Som människa är kvinnan både varm och omtänksam samtidigt som hon har regler, struktur och kan sätta gränser. Kvinnans referenser ger samma bild av henne.

Utredarens bedömning är att kvinnan är väl lämpad som familjehem. Kvinnan har möjlighet att ta emot barn, ungdomar, vuxna. Ensamkommande, HBTQ, skyddade placeringar.

 

Suddamin Care i Norrtälje AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår verksamhet erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla placeringsalternativ, miljöterapeutiskt arbete och lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Vi på Suddamin Care stöttar och vägleder familjehemmen i deras uppdrag och vår verksamhet är uppbyggd så att våra familjehem och jourhem skall kunna få stöd, service och handledning 24 timmar om dygnet. Vårt arbete bedrivs utifrån vetenskap. Beprövad erfarenhet och i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Verksamheten arbetar aktivt för att hålla sig uppdaterad och utveckla metoderna.

Vänligen vänta...