Trygga Hem Slingan

Trygga Hem Slingan

Beskrivning

Vi är en konsulentstödd familjehemsföretag. Vår ambition är att erbjuda en hemmiljö som präglas av kärlek och omvårdnad, struktur och förutsägbarhet. Syftet är att skapa en begriplig, meningsfull och hanterbar tillvaro. Vi utgår ifrån KASAM och den Salutogena perspektivet vilket utgår ifrån den friska hos individen

Vänligen vänta...