Välkommen Hem Sverige

Välkommen Hem Sverige

Beskrivning

Vi på Välkommen Hem Sverige ab sätter barnet och ungdomen i centrum men är medvetna om att alla i kedjan måste få det stöd och den ersättning som behövs för att barnet/ungdomen ska få nödvändig vård och omsorg. Våra tjänster är uppbyggda så att de sätter barnen först och avlastar Socialtjänsten genom att hålla en hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande.

Målgrupp

Alla målgrupper men främst behandlings ärende, ensmakommande och hedersrelaterade

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi sträver efter att förhandla utreda och rykretera familjehem med erfarenhet av behandling, möjlighet och omständighet för det placerade barnet/ungdomen samt vår erfarna personal i olika område för rådgivning och stöd. Våra familjehem utbildas även löpande för specifik behandling eller minst som familjehem.

Övrig verksamhet

Vi på Välkommen Hem Sverige arbetar via vårt interna system som heter MinFam, där igenom får familjehemmet en får en inloggning där de kan se alla insaster kring det placerade barnet/ungdomen vilket ger familjen möjlighet att ha full insyn kring bahandlingen.Vi besöker även familjehemmet en gång i månaden för ett enskilt samtal med barnet samt familjen, därefter sammanställer vi en längre rapport. Givetvis skickas all vecko- och månadsrapport vidare till ansvarig handläggare. Vi ansvarar även för barnets andra behov så som inskrivning i skola, aktiviteter (tex simskola) samt undersökningar inom vården. I dessa områden går vi in och stöttar familjehemmet. Vi har även ett startpaket där innehållet beror på vad för behov barnet har. Vi har två jourtelefoner som är öppen dygnet runt. Vi tycker att det är viktigt att familjehemmen får stöd under dygnets alla tider oavsett om det är en vardag, en helg eller högtid.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...