Nordwind Care

Nordwind Care

Beskrivning

 

 

Nordwind Care AB är ett företag som arbetar mot landets kommuner med att skaffa fram högkvalitativa familjehem för olika typer av placeringar beroende på matchande behov av kompetens och erfarenhet. Vi har verksamhetstillstånd från IVO.

Nordwind-Care AB arbetar enligt ett koncept som vi kallar Fokus 24 som bygger på de olika behov vi sett hos våra egna familjehem samt hos kommunerna. Varje Fokus 24 team består av Familjehemskonsult, familjerådgivare, kurator och integrationssamordnare. Våra team eller delar av dem beroende på behov kan även anlitas för kommunernas egna familjehem.

Våra utredningar är omfattande och genomförs i olika steg för att säkra våra högt ställda kvalitetskrav. Varje analys av utredningsmaterialet genomförs av två konsulter som jämför resultatet från djupintervjuer och olika personlighetstester.

Målgrupp

Barn och ungdomar

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

  • Familjehemsvård
  • Familjevårdsutbildningar
  • Integrationsutbildningar
  • Kuratorstöd
  • Familjerådgivning
  • Integrationsstöd
  • Fritidskonsulent

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...