Familjehem för barn,ungdomar

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem som har haft flera placeringar av barn/ungdomar både som jourhem och skyddat boende. Mannen arbetar med ungdomar och är även instruktör i Art där han utbildar kommunens personal. Mycket kompetent familjehem som öppnar för många olika typer av placeringar. 

Nordwind Care:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

  • Familjehemsvård
  • Familjevårdsutbildningar
  • Integrationsutbildningar
  • Kuratorstöd
  • Familjerådgivning
  • Integrationsstöd
  • Fritidskonsulent

Vänligen vänta...