Arriver

Arriver

Beskrivning

Arriver Integra är en division inom Kunskapsbolaget Integra AB (Integra).
Integra har sedan 1995 arbetat med att utbilda och stötta personer med utländsk bakgrund att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Integras verksamhetsidéer bygger på mångårig erfarenhet av arbete på asylförläggningar, hem för ensamkommande, flyktingmottagning, SFI och arbetsmarknadsinsatser för de aktuella målgrupperna.
 

Vänligen vänta...