afh-logo

Stabilt jourhem med ett ledigt rum

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjen bor i ett stort radhus i Botkyrka kommun där det placerade barnet/ungdomen erbjuds ett eget rum. I hemmet bor även jourhemmets tre egna barn i åldrarna 13-16år.  Jourhemsföräldrarna har båda arbete men modern arbetar endast deltid. Båda har lång erfarenhet inom sina respektive yrken av socialt arbete och bedöms ha god insyn i vad uppdraget som jour- och familjehem innebär. Familjen har även haft ett antal placeringar tidigare och förstår vad uppdraget kräver.

Familjen upplevs som stabila och välfungerande, de har goda rutiner i hemmet och sunda värderingar om livet och barnuppfostran. För familjen är det viktigt att ett placerat barn/ungdom ska känna sig som en naturlig del av familjen och delta på flertalet av de gemensamma aktiviteter familjen gör. 

Individ och familjer fm ab:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Medarbetarna har mångårig arbetserfarenhet inom socialtjänst, myndighetsutövning, behandlingshem och psykosocial vård. Vi jobbar miljöterapeutiskt med en systemteoretisk grund. Vi tittar på individens behov och stärker upp skyddsfaktorer kring barnet/den unge. Med lång erfarenhet av socialt arbete/kliniskt socialt arbete ser vi snabbt tecken på riskbeteenden och agerar fort för att stävja dessa.

Individ och Familjer har sedan den 2 februari 2018 beviljats IVO-tillstånd för att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet.

 

 

Vänligen vänta...