Operant

Operant

Beskrivning

Familjehem med utbildning inom inlärningspsykologi och de metoder som används för att påverka och förändra beteenden på ett positiv och pedagogiskt sätt.

Konsulenter med terapeututbildning där famijen har en konsulent och den placerade en annan konsulent. Detta för att maximera förutsättningarna till goda relationer och minska risken för missförstånd och utspel.

Varje konsulent har max 8 familjer som den ansvarar för och minst en gång per vecka kan familjen få besök. Jourtelefon dygnet runt och dagliga besök i det fall så önskas och bedöms som positivt för den placerade.

Vid varje placering görs en matchning och bedömning gällande förväntade risker och svårigheter, för att minimera antalet sammanbrott.

Vi har lång och god erfarenhet av arbete med funktionsnedsättningar och hjälper gärna till med bildstöd, scheman och liknande för att den placerade ska kunna lyckas i vardagen.

Vår önskan är att vårdnadshavare och nätverk kring den unge ska ta till sig utbildning och handledning som vi står för. Det är av yttersta vikt att vi alla arbetar på samma sätt och mot samma mål för att lyckas.

Målgrupp

Barn och unga med beteendeproblem och neuropsykiatriska diagnoser.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Beteendeanalys föregår alltid behandling. ART: Ilskekontroll, social färdighetsträning, moraliskt resonerande MI Vikt läggs vid fysiska aktiviteter, fullvärdig kost och fungerande dygnsrytm. Nätverksarbete Utbildning av närstående, skola och andra som den unge kommer i kontakt med. Besök hos familjen minst en gång i veckan. Skriftliga månadsrapporter. Mätning av beteenden som kan tyckas vara problematiska Läkarkontakt, finns i organisationen Psykolog, finns i organisationen

Övrig verksamhet

Vi kan vara behjälpliga med neuropsykiatrisk utredning. All form av behandling/pedagogisk påverkan föregås av en beteendeanalys. Vi har Villa Slussen, HVB-hem för pojkar, beläget i Salbohed, Sala kommun.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...