afh-logo

Ungdomar med vårdbehov

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Gård på landet med hemmavarande vuxen. Hästar, hundar och katter. Lång erfarenhet av jourplaceringar.

Operant:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Beteendeanalys föregår alltid behandling. ART: Ilskekontroll, social färdighetsträning, moraliskt resonerande MI Vikt läggs vid fysiska aktiviteter, fullvärdig kost och fungerande dygnsrytm. Nätverksarbete Utbildning av närstående, skola och andra som den unge kommer i kontakt med. Besök hos familjen minst en gång i veckan. Skriftliga månadsrapporter. Mätning av beteenden som kan tyckas vara problematiska Läkarkontakt, finns i organisationen Psykolog, finns i organisationen

Vänligen vänta...