Söderfamiljer i Väst AB

Söderfamiljer i Väst AB

Beskrivning

Söderfamiljer tillhandahåller tjänster inom socialt arbete runtom i Sverige

– familjehemsplaceringar, jour och familjehem

-Skyddade placeringar, bl. a.heder

-stödboende

- öppenvård, kvalificerat kontaktmannaskap 

Söderfamiljer har IVO-tillstånd och ramavtal

Vi utreder enligt Kälvesten, både gamla och den nya.

Vi på Söderfamiljer utreder familjer som socialtjänsten sedan placerar barn- och ungdomar i. Vi står också för stöd i den omfattning som familjen behöver för att klara av sitt uppdrag, alternativt som socialtjänsten önskar.

I Söderfamiljers uppdrag ligger en tung del på att underlätta placeringen  

 

Söderfamiljer går att nås dygnet runt på tel 031-388 01 65

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Söderfamiljer utför månadsrapporter varje månad. Söderfamiljer arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och gör därefter en genomförandeplan som vi följer. 

Söderfamiljer har utbildning i Nya Kälvesten. 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...