Pelas Hem

Pelas Hem

Beskrivning

Målsättningen är att bedriva konsulentstödd familjehemsvård med hög kvalitet.

Familjehem/Jourhemsplaceringar
– Mor och barnplaceringar
– Syskonplaceringar
– Akuta placeringar i jourhem

Målgrupp

Pelas Hem riktar sig till flickor och pojkar inom hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Föreläsningar/Handledning Risk och hotbedömningar/Behovsanalyser/Kartläggning Kontaktmannaskap Pelas Hem har konsulenter med språkkompetens. Konsulenternas språkkompetens är svenska, engelska och turkiska samt flera dialekter inom kurdiska. Vid behov anlitas tolk. Pelas Hem erbjuder hjälp med hämtning vid behov.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...