Housing Service

Housing Service

Beskrivning

Vi erbjuder kommuner som vill placera ett barn, ungdom eller vuxen konsulentstödda familjehem och jourhem med varierande kulturell, religiös och språklig bakgrund för att kunna matcha varje individs unika behov. I ett sammarbete med oss som oberoende familjehemskonsult bistår vi med följande tjänster:

 • Utredning
  Vi utför en grundläggande utredning av alla våra familje- och jourhem, I utredning ingår inhämtning av belastningsregister, socialregister samt kreditupplysning. Vi kartlägger även språk och kulturell kompetens samt möjligheten till fritidsaktiviteter. 

 • Utbildning
  När familjehemmet har blivit godkänt genomgår alla en utbildning, ”ett hem att växa i”. Utbildningen ger familjen en teoretisk plattform att stödja sig mot i sitt uppdrag som familjehem. 

 • Hur arbetar vi? 
  I början av placering upprättas en genomförandeplan baserad på vårdplanen. Vi matchar familjehem efter den behovsbeskrivning som framgår i vårdplanen 

  Initialt av placeringen görs hembesök efter ca: 2 veckor. Därefter sker uppföljning i form av hembesök med ett intervall på 6-8 veckor. Telefonkontakt sker 2-3 gånger i veckan. Journummer finns tillgängligt dygnet runt och där kan familjehemmen och placerade personer vända sig om något akut skulle uppstå. 

  Gällande handledning är det behovet i varje enskild placering som styr frekvensen av handledning. Vi ser alltid till att använda oss av interna handledare så länge som det är möjligt men i de fall där vår kompetens inte räcker till kommer vi anlita extern handledning. Även där är det behovet som avgör frekvensen där tätare handledning sker i början av placeringen. 

 • Tillstånd

  Housing Service Sverige AB har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 SoL.

  Verksamheten lämnar även stöd till familjehem och jourhem som tar emot vuxna.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...