Positivum vård och behandling AB

Positivum vård och behandling AB

Beskrivning

KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD

Positivum vård & behandlings familjehemsenhet arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 –

21 år. Familjehemmen är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan

bo hos sina föräldrar eller är barn och unga som kommit till Sverige utan sina familjer. Vi

arbetar med konsulentstödd familjehemsvård vilket innebär en tryggare och stabilare

placering för den unge då familjehemmen får kontinuerlig handledning och stöttning av våra

konsulenter. Positivum vård & behandling riktar sig till hela Sverige som upptagningsområde

och familjehemmen finns i Västra Götaland, Halland och Skåne län.

 

Målgrupp

*Barn och unga mellan 0-21 år.

*Mamma- barn placeringar.

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

VÅR PROCESS

Positivum vård & behandling rekryterar, utreder och utbildar sina familjehem för att ge dem en stabil grund att stå på för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Våra familjehem utreds enligt BRA –fams bedömningsinstrument samt Kälvestens utredningsmetod.

Positivum vård & behandling genomför lämplighetsbedömningar vid placeringsförfrågningar för att kunna minimera riskerna för sammanbrott och utsätta barnet/ den unge för ytterligare separationer. Syftet är även att på bästa möjliga sätt matcha placeringen och familjehemmet.

Utbildningarna familjehemmen erhåller är ”Ett hem att växa i”, lågaffektivt bemötande samt traumamedeveten omsorg.  

Övrig verksamhet

 Våra familjehemskonsulenter är utbildade:

Socionomer

Specialpedagog

Leg.psykolog

Alla konsulenter har kompletterande utbildning i lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och kälvestensutredningsmetod. Konsulenterna har flerårig erfarenhet med familjearbete samt handledning.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...