Adonia Omsorg

Adonia Omsorg

Beskrivning

Adonia omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga 0–17 år samt vuxna.

Våra familjehem är utredda enligt Källvestensmodellen. Konsulenterna är utbildade i familjehamshandledning samt systemteori. Det är familjehemskonsulenterna som håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till familjehemmen samt ansvarar för kontakten med er på socialtjänsten. Vi utbildar samtliga familjehem i ”Ett hem att växa i”


Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där den unges behov och
förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård och
genomförandeplanerna.

 

 

Målgrupp

Barn och unga 0-17 år samt vuxna

Förälder barn

Skyddat boende

 

 

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Detta är vårt behandlingsupplägg och innehåll för att kunna kvalitetssäkra familjehemmen och den aktuella placering i familjehemmet:
- Arvodering/kontraktering vid uppdrag
- Uppföljningsmöte var 6:e vecka med Uppdragssamtal var 6:e månad 
- Telefonsamtal varje vecka 
- Handledning var 6:e vecka
- 4 utbildningsdagar per år 
- Månadsrapport (utifrån BBIC för barn och unga) 
- Kvalitetssäkring genom utvärdering efter varje avslutad placering
- Beredskapstelefon 24 timmar, alla dagar i veckan

En av våra stora styrkor är den kunniga och kompetenta personal som finns i verksamheten, samt det att vi alltid finns tillgängliga på beredskapstelefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. 

Konsulenterna utgår från ett systemteoretiskt perspektiv.

Övrig verksamhet

Adonia Omsorg har sedan starten 2013 erbjudit stödboendeverksamhet till ensamkommande ungdomar, men har idag en utvecklad verksamhet med boende med stöd, boende utan stöd och skyddat boende för ungdomar och familjer placerade av socialtjänst. 

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...