afh-logo

Familj med stort engagemang och hemmavarande vuxen

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjehemmet består av en ensamstående kvinna som bor tillsammans med sin mamma och 15-åriga dotter i Moholm utanför Töreboda. De bor tillsammans i en villa med sina tre hundar. För tillfället är kvinnan hemma på heltid d hon är arbetssökande. Famljehemmet står för lugn, trygghet och glädje men även flexibilitet och nyfikenhet kring att möta barns behov och hitta framgångsrika vägar i vardagen.

Adonia Omsorg:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Detta är vårt behandlingsupplägg och innehåll för att kunna kvalitetssäkra familjehemmen och den aktuella placering i familjehemmet:
- Arvodering/kontraktering vid uppdrag
- Uppföljningsmöte var 6:e vecka med Uppdragssamtal var 6:e månad 
- Telefonsamtal varje vecka 
- Handledning var 6:e vecka
- 4 utbildningsdagar per år 
- Månadsrapport (utifrån BBIC för barn och unga) 
- Kvalitetssäkring genom utvärdering efter varje avslutad placering
- Beredskapstelefon 24 timmar, alla dagar i veckan

En av våra stora styrkor är den kunniga och kompetenta personal som finns i verksamheten, samt det att vi alltid finns tillgängliga på beredskapstelefon dygnets alla timmar, årets alla dagar. 

Konsulenterna utgår från ett systemteoretiskt perspektiv.

Vänligen vänta...