Diemo AB

Diemo AB

Beskrivning

Diemo erbjuder kvalificerad familjehemsvård inom Individ & Familj enligt SoL och LVU. Våra ledord är kvalitét, kompetens och innovativa placeringsalternativ och vi har ett brett utbud av familjehem som kan matcha den placerades olika behov.

Vår verksamhet har kvalificerade, konsulentstödda familjehem, jourhem, integrationsfamiljer som är specialiserade på ensamkommande barn och ungdomar, skyddat boende samt utslussboende.  

Vårt mål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling samt att bistå socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Varje placering föregås av noggrann matchning av individens speciella behov och familjehemmet. 

Gå gärna in på vår hemsida www.diemo.se och läs mer !

 

Målgrupp

Diemo erbjuder kvalificerade och erfarna familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vi arbetar rikstäckande och har trygga, stabila familjer med hög kompetens och lång erfarenhet av familjehemsvård. Flera av familjerna har gedigen erfarenhet och kunskap av bl.a NPF, missbruk och kriminalitet. Många av våra familjehem har också utbildning i den evidensbaserade arbetsmetoden KOBTIVA- kognitiv- och beteendeträning i vardagen och jobbar på heltid för att ge utsatta barn och ungdomar en sund, trygg och värdig uppväxt i en god och säker miljö.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Diemo erbjuder kvalificerad, konsulentstödd familjehemsverksamhet med flexibla och innovativa placeringsalternativ,  samt skräddarsydda lösningar anpassade efter den enskilda individens behov. Samarbetet mellan familjehem, konsulent och socialtjänst är grunden som ger den konsulentstödda familjehemsvården dess speciella karaktär. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer. Vi på Diemo stöttar och handleder våra familjehem i deras uppdrag och vår verksamhet är uppbyggd så att alla våra familjehem och jourhem skall kunna få stöd, service och handledning dygnet runt. Vårt arbete bedrivs utifrån vetenskap, evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Detta i enlighet med för professionen accepterade etiska och yrkesmässiga regler, lagar, riktlinjer och metoder. Diemo arbetar aktivt med kvalitetssäkring samt utveckling av metoder. 

Övrig verksamhet

Diemo erbjuder också HVB för ensamkommande ungdomar i åldrarna 14-17 år. Ryttargården HVB är beläget mellan Rimbo och Norrtälje och även här arbetar vi med den evidensbaserade metoden KOBTIVA-  kognitiv- och beteendeträning i vardagen. Vår personal är utbildade behandlingsassistenter, men vi har valt att kalla dem beteendetränare.

Ryttargården har en personalgrupp med lång och gedigen erfarenhet av ensamkommande barn och ungdomar med beteendeproblematik. De har erfarenhet och kompetens av bla självskadebeteende, kriminell livsstil, missbruk, utagerande beteende, PTSD och trauma. Personalen har även erfarenhet och bred kunskap om ensamkommande ungdomar med diagnoser inom autismspektrum och ADHD. All vår personal utbildas i Hot och våld samt får löpande metodhandledning och ärendehandledning. Vi har även ART-instruktörer i vår arbetsgrupp. Psykologer finns kopplade till verksamheten. Vi tar emot SoL och LVU, både planerade och akuta placeringar.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...