Uniq Care AB

Uniq Care AB

Beskrivning

Uniq Care erbjuder jour- och familjehem i hela landet, dygnet runt alla dagar. Vi arbetar på ett unikt sätt för att stärka våra barn och ungdomar. Uniq Care har en inriktning mot idrott och kultur. 

Vår filosofi bygger på att våra barn och ungdomar skall få en trygg bas med engagerade vuxna omkring sig som hjälper de att utvecklas. En trygg bas där de kan hämta kraft, inspirera och låta sig inspireras, spegla sig i och även bli sedda som goda förebilder.

Genom våra samarbetspartners så erbjuder vi de rätta förutsättningarna för att våra barn och ungdomar skall få en meningsfull vardag och en personlig utveckling som kommer vara avgörande för deras välmående och framtida liv, som i förlängningen gör positiva avtryck i samhället i stort. 

Målgrupp

Vi på Uniq Care arbetar främst med ensamkommande barn och ungdomar samt ungdomar med psykosocial beteendeproblematik. Vi har stor erfarenhet utav barn/ungdomar som behöver placeras på grund av heder eller andra problem i hemmiljön.

Vi lägger stor vikt vid att samverka med socialtjänst, skola, god man, samt jour- och familjehemmet för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för de barn och ungdomar som omfattas av vår verksamhet. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Uniq Care erbjuder föreläsningar/utbildningar flera gånger om året till våra familjehem, men också till våra uppdragsgivare som oftast handlar om integration, hälsa, konflikthantering och hederskultur. Föreläsningar/utbildningarna är som en utbildning som ska ge nya verktyg och perspektiv på hur man kan göra ett effektivt socialt arbete men också för att utveckla sin egen kunskap.

Vi arbetar utifrån BBIC, KASAM, MI, Hitta Rätt. 

Övrig verksamhet

Med hjälp av våra samarbetspartners så erbjuder Uniq Care ett brett kontaktnät inom föreningslivet och kulturlivet för att hjälpa våra barn och ungdomar att kombinera skola med en aktivitet eller sysselsättning för att uppnå bästa resultat i livet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...