afh-logo

Erfaret Familjehem på landet i stor villa

Norrbottens län
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjen bor i en stor villa på 300 kvm med sex sovrum, villan ligger norr om Piteå. I familjen finns mamma och pappa samt deras tonårspojke.

De vuxna arbetar men en av de har möjlighet att vara hemma på heltid om behovet finns. De har varit familjehem sedan 2008 och innan det har de haft uppdrag som kontaktfamilj. Familjen har en stuga som de gärna tillbringar tid i. Familjen känner att de har utrymme för att göra en insats för ett barn, möjligen ett syskonpar, och ge de en trygg uppväxt. De kan ge barnet/ungdomen kärlek, glädje och uppmuntran. De ser fram emot att stötta barnet till att utvecklas.

Nordsunda - Familjehemsvård och Omsorg:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Personalen inom Nordsunda är erfarna personer som har många års erfarenhet inom socialt arbete.

Vi har en familjepedagog som går in och arbetar aktivt i familjehemmen om behovet samt efterfrågan finns. Nordsunda har en legitimerad läkare och legitimerad psykoterapeut knuten till sig. Om ansvarig kommun önskar att det placerade barnet eller ungdomen genomgår utredning kan Nordsunda erbjuda detta genom extern kontakt, utredningsteamet består av legitimerad läkare, legitimerad psykoterapeut, sjukgymnast, psykolog samt socionom.  Personalen har kompetens inom arbete med barn och ungdomar både inom privat och offentlig sektor. Vår vision är att tillsammans med berörd socialtjänst och familjehemmet främja barnets utveckling som skall ge upphov till goda förutsättningar för deras liv i fortsättningen.

Personalen handleds externt av en legitimerad läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri. 

 Nordsundas värdegrund sammanfattas i följande ledstjärnor:

  • Välbefinnande
  • Respekt
  • Professionalitet
  • Utveckling

Kvalitetssäkring

  • Nordsundas vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar.
  • Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i journalsystemet Infosoc som används på samtliga enheter på Nordsunda.
  • Vi håller oss dessutom uppdaterade med aktuell forskning och vidareutbildar fortlöpande vår personalgrupp utefter det för att hålla god kvalitet i vårt arbete.

Vänligen vänta...