afh-logo

Familjehem på landet i natursköna Osby

Skåne län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Kvinna på 58 år som bor på en mysig gård utanför Osby. Vackert beläget ett stenkast från Osby, med möjlighet för ro och skydd.  Familjehemmet driver en hundkennel och har även katt och hästar.Skolskjuts finns till ungdomar och för övrigt så kör familjehemmet ungdomar som behöver ta sig till och från vänner, aktiviteter etc.Familjehemmet har arbetat som hästskötare, vaktmästare, städerska fram till -89 och därefter jobbat som vårdbiträde på Osby demensboende. Hon driver idag ett hundpensionat på gården.Det är en mycket enagerad och nyfiken person som har lätt att knyta an till nya personer. Det är med intresset för människor som hon engarerar sig känslomässigt och helhjärtat och vill vara familjehem.

Familjehemmet har 15 års erfarenhet av familjehemsplacerade barn och ungdomar där man arbetat utifrån MTFC modellen. Hon har haft en tiotal placeringar och tycker att hon har vad som krävs för att vägleda och stötta en individ i svåra situationer och med förståelse för deras bakgrund. Hon har arbetat med svårt psykosocial problematik och lärt sig använda stöd i olika former för att nå en positiv utveckling för de placerade.

 

Friab Helsingborg

Friab Helsingborg Unga arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård för ungdomar mellan 12-18 år med en psykosocial problematik. I kombination med den kraftigt förstärkta familjehemsvården arbetar vi med individuellt anpassat stöd och behandling med målet att den unge ska kunna leva ett självständigt liv.
Med drygt 20 års erfarenhet av den kraftigt förstärkta familjehemsvården så finns det god kunskap kring placeringar med flykt och hedersproblematik, självskadebeteende, missbruk, kriminalitet, skolsvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser och relationsproblematik.

Vänligen vänta...