Lejongruppen AB

Lejongruppen AB

Beskrivning

Lejongruppen Familjehem Konsulentstödda, skräddarsydda lösningar utifrån ditt behov.

 • Jour- och familjehem
 • Kraftigt förstärkta familjehem
 • Behandlingsfamiljer

Våra familjer finns i Storstockholm, Mälardalen och Uppland. De finns såväl i stadsmiljö som i lugn lantlig miljö.

Läs mer på vår hemsida: http://lejongruppen.com/familjehem 

Målgrupp

Våra familjer tar emot barn, ungdomar och unga vuxna samt föräldrar och barn enligt SoL, LVU och LSS.

I vårt nätverk finns en mångfald av familjer med olika inriktning, bakgrund och erfarenheter. Erfarenhet av barn och unga med:

 • Psykosocial problematik
 • Utåtagerande beteende
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Ensamkommande barn
 • Missbruk
 • Kriminalitet
 • Våld i nära relationer
 • Hedersproblematik

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

 • Familjerna är noggrant utvalda och utredda enligt nya Kälvesten.
 • Alla våra familjer genomgår Socialstyrelsens grundutbildning "Ett hem att växa i". Familjerna får därefter kontinuerlig fortbildning inom området.
 • Våra familjer får stöd och handledning av våra familjehemskonsultenter som är socionomer med lång erfarenhet. Stödet ges dygnet runt. Årets alla dagar. Regelbundna hembesök.
 • Familjehem får regelbunden grupphandledning med andra familjehem.

Behandlingsfamilj

När ungdomens problematik är omfattande kan en behandlingsfamilj vara lösningen. Då kombinerar vi våra erfarna familjers trygghet, struktur och familjegemenskap med både en familjehemskonsultent och någon av Lejongruppens behandlare. Behandlaren har tät kontakt med både ungdomen och familjen genom hela placeringstiden och jobbar med behandling utifrån ungdomens behandlingsbehov.
De behandlingsmetoder vi erbjuder är MI kombinerat med något av följande:

 • A-CRA (missbruk)
 • RePulse (impulskontroll & social problematik)
 • Ett Nytt Vägval (kriminalitet)
 • A.R.T. (beteendeförändring)  

Övrig verksamhet

Lejongruppen jobbar med HVB-hem, familjehem och öppenvård för ungdomar med behandlingsbehov i Storstockholm/Mälardalen. Vår inriktning är främst pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd.

Vi erbjuder en sammansatt och individanpassad vårdkedja. Hela vägen. Från kartläggning och utredning, öppenvård, placering på behandlingshem eller familjehem, till utsluss och eftervård. I samtliga steg ges evidensbaserade behandlingsinsatser som sätter ungdomen i fokus. Kvalitet rakt igenom.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...