Verdandi Stöd & Behandling

Verdandi Stöd & Behandling

Beskrivning

Verdandi stöd & behandling är ett litet personligt företag med utgångspunkt i Södermanland.

Vi tillhandahåller olika tjänster inom familjevård såsom familjehem, jourhem, kontaktfamilj och  behandlingsinsatser och familjeterapi.

Vi strävar efter att bygga goda, personliga relationer med våra familjehem och uppdragsgivare. Och erbjuder en bred kompetens och skräddarsydda lösningar utifrån individens behov i alla våra uppdrag.

Vi vill kunna erbjuda en lösning för alla typer av familjer och individer, vilket gör att vi har ett stort kontaktnät med en mängd olika kompetenser och insatser att ge.

Vi har ett 20-tal familjehem främst i Stockholm, Södermanland och Uppland. 

Tillstånd finns hos IVO. Vi som jobbar har samtliga en gedigen erfarenhet inom området och socionomutbildning eller motsvarande utbildning. Referenser finns.

Målgrupp

Barn, unga och vuxna

Övrig verksamhet

HVB och LSS-konsult

Handledning 

Psykoterapi 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...