Värda Familjer AB

Värda Familjer AB

Beskrivning

Värda Familjer erbjuder socialtjänsten runt om i landet lösningar inom konsulentstödda jour och familjehem. Värda Familjer utreder familjer som vill bli familjen och sedan föreslå godkända familjerna till socialtjänsten vid förfrågan. Vi har utredda familjer runt om i landet men det mesta av våra familjer är bosatta i Skåne och angränsande län.
Värda Familjer lägger stor vikt vid matchningen av familjen så att det blir så lyckad placering som möjligt. Värda Familjer har kontinuerligt kontakt med varje familjehem efter placeringen för att följa upp att hur uppdraget går och vilket ev. stöd som behövs. Händelserna under placeringsgång dokumenteras regelbundet, avvikelserna behandlas snarast och rapporteringen sker skriftligt månadsvis till socialsekreterare.
Familjerna som är knutna till Värda Familjer har erfarenhet av att ta hen om barn och ungdomar med olika problematik och/eller diagnos. Varje familj utbildas i ”hem att växa i” och erbjuds utbildning regelbundet

Målgrupp

Barn och unga i ålder 0-21

Barn och unga med diagnos

Föräldrar med barn

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

Akut och jourplacering

Hedersrelaterat våld

Våldsutsatt problematik

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingen är individanpassad utifrån placeringens behov och vårdplan.

Övrig verksamhet

Värda Familjer ta emot placeringar från hela landet. Våra konsulter har akademisk bakgrund inom socialtjänsten och har den erfarenheten som krävs för att följa lager och reglar och att erbjuda familjehemmen och socialtjänsten så bra service som möjligt. Konsulterna är tillgängliga 24 tim/dyg för att stötta äfamiljehemnnen vid behov.
Konsulterna är även ansvariga för behandlingen, att utreda och följa upp familjerna samt rapportera och hålla kontakten med socialtjänsten

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...