"Ramavtalskollen"

Vi kommer under 2018 att lägga upp ramavtal som berör familjehem

Vår målsättning under 2018 är att samla in alla ramavtal avseende familjehem från hela landet.

Med "Ramavtalskollen" får du tillgång till vår avtalsdatabas med alla aktuella ramavtal för familjehemsverksamheter. 
Du kan söka på kommun eller slutdatum. Du kan också lägga in påminnelser så att du inte missar avtal som löper ut.

 

Kontakta oss om du har frågor

Lennart Eskilsson   lennart@allafamiljehem.se 070-206 34 60
Maria Söderström   maria@allafamiljehem.se   070-254 65 51  
Staffan Söderberg   staffan@allafamiljehem.se 070-326 75 66

 

Vänligen vänta...