Ramavtalskollen

Här ser du landets alla ramavtal avseende konsulentstödd jourhems/familjehemsverksamhet.
Med Ramavtalskollen får du tillgång till vår avtalsdatabas med alla aktuella ramavtal för familjehemsverksamheter.
Du kan söka på kommun, leverantör och slutdatum. Dessutom påminner vi dig i god tid innan avtal går ut och om kommande upphandlingar vi får kännedom om.

Familjehem, jourhem och HVB-hem »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödd familjehemsvård och jourhemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Gävleborgs län.

Insatser för barn och ungdomar »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Insatser för barn och unga »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Upphandling av konsulentstödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödd familjehemsvård och jourhemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Östergötlands län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Östergötlands län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Östergötlands län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Östergötlands län.

Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Östergötlands län.

familjehem och jourhem för barn och unga 0-17 år »

Avtalet omfattar kommuner i Kronobergs län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län.

Konsulentstödda jour- och familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Gävleborgs län.

VFS ramavtal Konsulentstödda familjehem för barn »

Avtalet omfattar kommuner i Södermanlands län, Östergötlands län.

VFS ramavtal Konsulentstödda familjehem för vuxna »

Avtalet omfattar kommuner i Södermanlands län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Västernorrlands län.

Jourhem samt plats i behandlingsfamilj för barn/unga (dnr 2017-025) »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödda Familjehem och jourhem »

Avtalet omfattar kommuner i Jönköpings län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Västerbottens län.

Insatser till barn och ungdomar »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Hallands län.

Konsulentstödda familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentsödd familjehemsvård BU STIC 2017 »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödd familjehemsvård 2016 »

Avtalet omfattar kommuner i Norrbottens län, Jämtlands län, Västra Götalands län, Kalmar län, Dalarnas län, Uppsala län, Gotlands län, Stockholms län, Blekinge län, Värmlands län, Östergötlands län, Västmanlands län.

Jourhem och familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Västernorrlands län.

Konsulentstödd jourhemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödda Familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län.

Avtal avseende Jourhemsverksamhet »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Förstärkt familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län, Hallands län.

Familjehem, jourhem, HVB-hem och stödboende. »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Vård och behandling barn och unga, K-stödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Västmanlands län, Örebro län, Västra Götalands län.

Konsulentstödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län.

Konsulentstödd familjehems- och jourhemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Gävleborgs län.

Konsulentstöd till familjehem/jourhem 2020. Skåne, Kronoberg, Halland »

Avtalet omfattar kommuner i Kronobergs län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län.

Komsulentstödda familj och jourhem samt behandlingsfamiljer »

Avtalet omfattar kommuner i Stockholms län.

Konsulentstödda familjehem »

Avtalet omfattar kommuner i Södermanlands län.

Konsulentstödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län.

Konsulentstödd familjehemsvård »

Avtalet omfattar kommuner i Västra Götalands län.

Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle Kommun 2020 »

Avtalet omfattar kommuner i Gävleborgs län.

Intresserad av att bli familjehem eller jourhem?

Vänligen vänta...