Familj

Tryggt jour- och familjehem i Uppsala

Beskrivning:

Beskrivning av familjehem: Familjehemmet är ett gift par i 60-års åldern med ursprung från Eritrea. Kvinnan arbetar som undersköterska på sjukhus och mannen är maskintekniker. Paret är både aktiva och sociala, och gillar att hålla sig sysselsatta. Utöver svenska kan paret även tigrinja, amarinja, italienska och lite engelska.

Familjeförhållande: Familjen består av en man, en kvinna och deras tre vuxna barn. Barnen är utflyttade.

Bostad: Paret bor i en lägenhet på 136 kvm med fyra rum och kök. Det finns två sovrum lediga i bostaden. Lägenheten är belägen i ett lugnt och barnvändligt område med skolor, fritidsklubbar och lekplatser i närheten. 

Erfarenhet: Har som jour- och familjehem erfarenhet av bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och trauma. Både mannen och kvinnan har även arbetat inom psykiatrin på olika avdelningar. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende för unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns. Vi har socionomer och beteendevetare i vår personalgrupp. 

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB:s familjehemskonsulenter har jour dygnet runt för att stödja jour- och familjehemmen om det behövs.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

logotyp EKFBEKFB
Utredning finns

Kommun:
Uppsala kommun
Uppsala län

Publicerad: 2022-07-18
Senast kontrollerad: 2022-07-18

ID: 189650

EKFB ansvarar för innehållet på denna sida.