fbpx

Familj

Jourhem finns för yngre barn i Södra Stockholm

Beskrivning:

Erfaret jourhem finns i Södra Stockholm. En hemma på heltid. Mycket erfarenhet att ta emot yngre barn. Engagerade och varma med stort hjärta. Mycket duktiga på att ta emot barn i den mest akuta fasen.

Bor i stort hus, med trädgård. Inga husdjur finns i hemmet.

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovias verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

logotyp HemnoviaHemnovia
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Stockholms stad
Stockholms län

Publicerad: 2022-06-22
Senast kontrollerad: 2022-06-22

ID: 200922

Hemnovia (Hemnovia AB) ansvarar för innehållet på denna sida.