Familj

12/ Ensamstående man, bred erfarenhet inom SIS/HVB

Beskrivning:

Ensamstående man född -84 bosatt i en hyresrätt på 45 kvm fördelat på två rum och kök i Västerås. Området beskrivs som ett bra område, finns ett rum som är ledig för eventuella placeringar. Jobbar idag som behandlingsassistent på ett HVB boende, han har lång erfarenhet av att arbeta med människor, framförallt barn och ungdomar. Han har de senaste åren arbetat på flera olika boenden såsom SIS samt HVB-hem med olika program/inriktningar. Det handlar om barn och unga med olika diagnoser, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, aggressivt och utåtagerande beteende etc. Han har tidigare placeringserfarenhet av skyddsplacering, eget beteende i form av kriminalitet och drogförsäljning samt sexuellt utåtagerande beteende.Familjehemmet talar utöver svenska också arabiska samt engelska. Han har inga husdjur.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Västerås stad
Västmanlands län

Publicerad: 2022-07-25
Senast kontrollerad: 2022-07-25

ID: 200940

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.