Familj

90/ Erfaren kvinna, tidigare kurator

Beskrivning:

Ensamstående kvinna född -64 med två hemmavarande barn födda -10 respektive -01 bosatt i en hyreslägenhet i Vivalla, Örebro. Lägenheten består av tre sovrum, ett vardagsrum, ett kök samt två badrum. Det finns ett möblerat rum med fönster tillgängligt för en eventuell placering att flytta in i. Hon har en bred och gedigen erfarenhet med barn där hon arbetade som kurator på en skola i ca 14 år. Hon samtalade med barn som levde med psykisk ohälsa, hade diagnoser som ADHD och som var i behov av extra stöd och insatser i skolan. Hon var även en del av skolstyrelsen. I dagsläget är hon hemma på heltid men söker arbete. Vidare har hon uppfostrat sex egna barn varav flera av dem idag är högutbildade. Hon har ingen placeringserfarenhet och är flerspråkig där hon talar svenska, engelska och arabiska. Hon har enbart fiskar som djur.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Utredning finns

Kommun:
Örebro kommun
Örebro län

Publicerad: 2022-07-25
Senast kontrollerad: 2022-07-25

ID: 200942

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.