Familj

68/Engagerad kvinna med stor erfarenhet

Beskrivning:

Ensamstående kvinna från Umeå född -89 med stort djurintresse. Hon bor i ett boende på 80kvm bestående av två sovrum, ett vardagsrum och kök samt ett badrum och en toalett. Till vardags arbetar hon som personlig assistent och har ett schema på 50 % men arbetar i praktiken minst 75 %. Hon jobbar även deltid på studieförbundet Studiefrämjande som svenska lärare. Tidigare relevanta arbetserfarenheter består av att hon jobbat mycket med barn på förskola samt som ledsagare för vuxna personer som beviljats insatser enligt LSS. Dessa erfarenheter har medfört en ökad känsla och lyhördhet för andra människors känslor och behov. Hon är i övrig flexibel när det kommer till sitt arbete och kan anpassa sina arbetstimmar efter en eventuell placering. Tidigare placeringserfarenhet finns också i form av att kvinna har haft en placering hos sig med avvikande sexuellt beteende, psykisk ohälsa, självmordstankar och självskadebeteende.  Kvinnan har både en hund och katt i hemmet. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Umeå kommun
Västerbottens län

Publicerad: 2022-07-25
Senast kontrollerad: 2022-07-25

ID: 200944

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.