Familj

Erfaret familjehem för vuxna

Beskrivning:

Familjehem, två vuxna. Man hemma heltid.  Bor på landet mellan Uppsala-Sala ( heby kommun)

Har en hund. Inga biobarn bor hemma.

Vill ta emot vuxna placeringar män/kvinnor i ålder 18 och uppåt.

Erfarenhet av droger, kriminallitet, psykiska svårigheter, skydd

Har erfarenhet av kriminalvårdsplaceringar! 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Vårt team består av Marie och Anders. Vår grund ide är att kombinera våra kompetenser för att hjälpa till i alla delar av familjehemsvården. Marie är socionom och familjehemskonsulent med handledarutbildning och lång erfarenhet. Anders är  med i den dagliga delen av verksamheten som psykolog och familjehemskonsulent. Mycket av vårt arbete utgår från Tydliggörande pedagogik, MI ( motiverande samtal) och KBT.

Familjehemmen vi arbetar med är erfarna och noga utvalda. I det flesta familjer finns en vuxen hemma på heltid. Vi sätter stort värde på deras uthållighet och flexibilitet. De erbjuds utbildningar av företagets psykolog inom omräåden som utvecklingspsykologi, trauma realterade tillstånd och psykiska funktionshinder ( diagnoser).

Vi finns nära till hands och ger familjehemmen det stöd de behöver för sitt uppdrag, när de behöver det.

Till våra styrkor räknar vi;

Tillgänglighet dygnet runt

Egen psykolog som är med i alla uppdrag

Samarbete med BUP, skola, habilitering, övrig sjukvård, nätvärk

Snabba, grundliga remisser till  tex BUP och logoped

Kontinerlig kontakt via mail, telefon, besök

Väskrivna månadsrapporter

Vår kombinerade kompetens och erfarenhet

logotyp Jakobsson familjehem & psykolog ABJakobsson familjehem & psykolog AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Heby kommun
Uppsala län

Publicerad: 2022-08-02
Senast kontrollerad: 2022-08-02

ID: 200953

Jakobsson familjehem & psykolog AB (Jakobsson familjehem & psykolog AB) ansvarar för innehållet på denna sida.