Familj

47/ Ensamstående kvinna med bred erfarenhet

Beskrivning:

Ensamstående kvinna med utflugna barn bosatt i ett stort radhus i ett lugnt område på Stenhagen cirka 4 km från centrum i utkanten av Uppsala. Radhuset/bostadsrätten är 90 kvm som består av 4 rum och kök. Idag arbetar hon som personlig assistent och har genom åren haft flertalet placeringar. Alla dessa placeringar haft särskilda behov, vissa har haft diagnoser i form ADD, ADHD, och i ett fall kombinerat med autism. De har också haft andra problematik så som hedersrelaterad, psykisk ohälsa eller drogmissbruk och självskadebeteende. Hon har inga djur och talar förutom svenska tre andra språk också, arabiska, kurdiska och lite engelska.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Uppsala kommun
Uppsala län

Publicerad: 2022-08-03
Senast kontrollerad: 2022-08-03

ID: 200954

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.