Familj

38/ Erfaret par med 50+ tidigare placeringar

Beskrivning:

Engagerat par i Garpenberg med en hemmavarande son född -12, familjen bor i en villa på 173 kvm fördelat på sex rum och kök. Hon är utbildad undersköterska med många års erfarenhet inom vårdyrket. Han arbetar idag som egenföretagare. Paret har många års erfarenhet av placeringar och har haft fler än 50 placeringar. Familjen har tillgång till flertalet brevidboenden som är utrustade.  Paret har tidigare erfarenheter av ensamkommande, kriminella beteenden, spelberoende, missbruk, skyddsplaceringar, självskadebeteende, mamma med barn placering, utredningsplaceringar samt olika diagnoser och handikapp. Familjen talar svenska och engelska, de har även två katter och en kanin.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete:

Behandlingen är individuell efter behov och enligt överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

logotyp Barn och Omsorg i Sverige ABBarn och Omsorg i Sverige AB
Erfarenhet finns
Utredning finns

Kommun:
Hedemora kommun
Dalarnas län

Publicerad: 2022-08-04
Senast kontrollerad: 2022-08-04

ID: 200955

Barn och Omsorg i Sverige AB ansvarar för innehållet på denna sida.